Výkonný ředitel CER (Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností) Dr. Libor Lochman navštívil v úterý 21. března Drážní úřad. Součásti této návštěvy byla prezentace 4. železničního balíčku z pohledu CER. Závěrem proběhla debata na dané téma se zaměstnanci našeho úřadu.

Fotografie 1 Fotografie 2

Ačkoliv mají cestující a obecná veřejnost zakázaný vstup do kolejiště, vyjma oficiálních míst pro přechod, přesto se najdou mezi nimi lidé, kteří zákonné omezení porušují a ohrožují tím bezpečnost nejen svou, ale i železničního provozu. Za rok 2016 Drážní úřad projednával 338 přestupků, ve kterých bylo celkově uloženo pokut za 133 400 Kč. Náklady na správní řízení v těchto případech činily 17 200 Kč. Dalších 131 přestupků s pokutami za 11 600 Kč bylo odloženo, zastaveno nebo postoupeno k dořešení jiným úřadům.

Celý článek v PDF.

Ze statistik Drážního úřadu (DÚ) vyplývá, že počet žadatelů o práci strojvedoucího v posledních letech stoupá. V loňském roce dokonce úřad zaznamenal rekordní počet žádostí. Poprvé se číslo přehouplo přes hranici jedné tisícovky.

Celý článek v PDF.

V jízdním řádu 2016/2017 naleznete nové názvy železničních stanic a zastávek. Některé jsou přejmenované, jiné vzniknou zcela nově. Konkrétní výpis najdete zde.

Děkujeme všem, kteří se přidali ke skupině Drážňáci a podpořili tím charitativní akci Movember. Společnými silami se podařilo pro Nadační fond Muži proti rakovině nashromáždit celkem 15 352 Kč!

V letošním roce znepokojivě narůstá počet projetí návěstidel, která zakazují vlaku další jízdu. K dnešnímu dni bylo zaznamenáno 84 případů, kdy strojvedoucí vlaku „projel na červenou“. Narůstající počet alarmuje. Proto Drážní úřad jako národní bezpečnostní úřad vyzval železniční dopravce k okamžitému přijmutí účinného řešení, které tento trend podstatně omezí.

Celý článek v PDF

Podzim je tu v plné kráse. Už z pojmenování měsíce listopad je zřejmé, že toto období je charakteristické pro padání listí. Tento měsíc je však poslední dobou spojován i s jinou činností – charitativní akcí známou ve světě jako Movember.

Celý článek v PDF

Drážní úřad v těchto dnech vydal výroční zprávu o vývoji bezpečnosti železnic za rok 2015. Dokument je určen především provozovatelům drah, železničním dopravcům, ostatním národním bezpečnostním úřadům nebo orgánům EU. Z hlediska bezpečnosti lze shrnout situaci na dráhách jako stabilizovanou, problém však nadále přetrvává u některých úrovňových železničních přejezdů.

Celý článek v PDF