Dohodu o spolupráci uzavřely ve čtvrtek národní bezpečností úřady pro železnici České a Polské republiky. Pomůže především v koordinování dozorových aktivit a sdílení informací, které jsou důležité pro zachování bezpečnosti železničního provozu.

Celý článek v PDF

DSC 2679web DSC 2680web DSC 2681web IMG 2945

Drážní úřad obdržel informaci od Ministerstva dopravy, že v souladu s čl. 6 odst. 4 Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27.5.2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii vydalo Ministerstvo dopravy aktualizaci Národního implementačního plánu ERTMS.

Uvedený dokument vstoupil dne 29.8.2017 v platnost a s ohledem na důležitost jeho vliv na dopravce Vám Drážní úřad posílá v příloze tohoto dopisu pro Vaše potřeby.

Pro úplnost uvádíme, že Národní implementační plán ERTMS naleznete zde.

Pro období listopadu je charakteristické padání listí a postupný příchod zimy. Poslední roky je však tento měsíc, zejména na jeho konci, také známý díky „padání“ knírů. Charitativní událost MOVEMBER je celosvětová akce, která několik posledních let probíhá i v České republice. Drážní zaměstnanci sdružení do skupiny s příznačným názvem Drážňáci opětovně tuto charitu podpoří.

Celý článek v PDF.

Nedávno otevřená rekonstruovaná trať mezi Studénkou a Mošnovem byla předmětem závěrečné kontrolní prohlídky, která měla za cíl zjistit stav trati po proběhnutém zkušebním provozu. Během prohlídky nebyly zjištěny žádné závady, proto Drážní úřad přistoupil k vydání kolaudačního souhlasu. Je tak potvrzeno, že trať je po technické a bezpečnostní stránce zcela v pořádku.

Celý článek v PDF

Aktualizovali jsme seznamy akreditovaných školicích středisek k 30. září 2017:

Seznam akreditovaných školicích středisek pro výcvik strojvedoucích zde.

Seznam akreditovaných osob pro odbornou způsobilost zaměstnanců zde.

Po dlouhých 45 letech se vrací trolejbusová trať do systému veřejné dopravy v Praze. Protože trolejbusový provoz spadá dle zákona do drážního provozu, musel Drážní úřad posuzovat, zda technické provedení tratě vyhovuje všem platným normám. Zároveň bylo posuzováno i trolejbusové vozidlo. Obojí nakonec bylo oficiálně schváleno, nic tedy nebrání tomu, aby se v neděli 15. října mohla uskutečnit první slavnostní jízda.

Celý článek v PDF.

V registru vozidel, který obsahuje informace definované v čl. 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii je užíván pojem „držitel“ specifikovaný v čl. 2 odst. 21 uvedené směrnice, který má právo drážní vozidlo užívat (provozovat), a jako takový je uveden, spolu s dalšími údaji o vozidle, v příslušném registru.

S dalším vývojem liberalizace v drážní dopravě nebude nadále udržitelné zajišťovat aktualizace provozovatelů výše uvedených UTZ, kteří jsou shodní s „držiteli“, neboť by to znamenalo jejich zvýšenou administrativní zátěž. Z tohoto důvodu se u těchto UTZ nově provozovatel do průkazu způsobilosti UTZ neuvádí.

Pro identifikaci provozovatele UTZ, které je umístěno na drážním vozidle, jsou pak dostatečné identifikační údaje drážního vozidla (typ, výrobní číslo, výrobce, rok výroby, EČV (EVN)).

Vůči drážnímu správnímu úřadu nese vlastní odpovědnost za provozování uvedených zařízení podle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vždy dopravce. Způsobilost zařízení bude i nadále Drážním úřadem ověřována při výkonech státního dozoru ve věcech drah.

Vážení návštěvníci Drážního úřadu,

dovolujeme si upozornit, že rekonstrukční práce zastřešení haly nad nástupišti hlavního nádraží skončily. Opět se tak k nám dostanete klasickou cestou z 1. nástupiště. Pokud k nám přicházíte z odbavovací haly, doporučujeme použít severní podchod (směr železniční tunely Vítkov), který je k našemu vchodu nejblíže.

Drážní úřad v prvním pololetí schválil dva zcela nové typy železničních vozidel určených pro nákladní dopravu. Prvním z nich, čtyřnápravový vůz řady Tamns, typ 9-149.1, je vysokostěnný vůz krytý shrnovací plachtou. Jeho využití je možné jak pro přepravu strojních, hutních nebo stavebních materiálů, tak pro přepravu sypkých substrátů, které je potřeba ochránit před povětrnostními vlivy. Druhým typem je otevřený čtyřnápravový dvoučlánkový a dvoupodlažní vůz řady Laaers, typ 9-558.0, který je určen pro přepravu automobilů.

Celý článek v PDF

V posledních několika dnech a týdnech se v médiích objevila zpráva o rekonstrukci olomoucké tramvajové trati vedoucí ulicí 1. máje. Mimo jiné v článcích zazněl také názor, že změnu polohy tamní tramvajové zastávky „U Dómu“ měl výhradně posoudit a následně schválit Drážní úřad. Protože nedošlo k ověření takového sdělení, oznamujeme široké veřejnosti, že tato informace se nezakládá na pravdě.

Celý článek v PDF.