V období vánočních svátků budou úřední hodiny podatelny upraveny následujícím způsobem:

Od 21.12.2018 do 31.12.2018 > 7.30 - 12.30

Drážní úřad připravuje na pátek 7. prosince 2018 v pořadí 7. jednání národní implementace TAF a TAP. Seminář určený pro provozovatele drážní dopravy, provozovatele drah a držitelé nákladních vozů se uskuteční jako vždy na půdě Ministerstva dopravy (Místnost 1S/80 Zasedací sál).

 

Program jednání:

09:15 - 09:20 Zahájení

09:20 - 10:15 Informace o implementaci TAF TSI pro nákladní dopravce

10:30 - 11:30 Informace o implementaci TAP TSI pro osobní dopravce

 

12:00 - 15:00 Seminář Drážního úřadu:

a) Problematika uznávání zkoušejících strojvedoucí;
b) Způsobilost vozidel pro provoz v ČR;
c) Problematika práv cestujících a stížnosti na postup dopravce;
g) Diskuse účastníků semináře se zaměstnanci DÚ v rozsahu činnosti Drážního úřadu.

 

Účast na dopoledním bloku doporučujeme kontaktním osobám pro implementaci TAF/TAP TSI.

Drážní úřad dnes v 15:50 hodin povolil provoz v jižním tubusu Ejpovického tunelu, který je součástí přeložky tratě mezi Plzní a Rokycany.

Výstavba nového úseku probíhala v rámci modernizace III. železničního tranzitního koridoru. Zkušební provoz je povolen do 31. prosince 2019. Z důvodu náročnosti kontrolního procesu byly kontroly rozloženy do dvou dnů - první část byla zkontrolována již v úterý 13. listopadu, další část prošla obhlídkou ve čtvrtek 15. listopadu.

Severní tubus našeho dosud nejdelšího železničního tunelu v Česku závěrečná kontrolní prohlídka teprve čeká.

Drážní úřad každým rokem zpracovává zprávu o stavu bezpečnosti na železničních dráhách. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme do Evropské železniční agentury zaslali dokument se stavem za rok 2017. Výroční zpráva byla sestavena mimo jiné i na základě podkladů provozovatelů drah a dopravců. Seznámit se s ní lze na webových stránkách úřadu.

Celý článek ve formátu PDF

Byl vydán nový metodický pokyn k evropskému nařízení č. 402/2013 (společná   bezpečnostní   metoda pro hodnocení a posuzování rizik)

Oznamujeme, že řízením sekce provozně-technické je po odchodu Ing. Ondřeje Fanty, Ph.D., od 1. října 2018 pověřen Ing. Jan Lehovec, dosavadní ředitel odboru bezpečnosti a licencí.

Síť železničních zastávek v Česku se opět rozroste. Vydali jsme čtyři rozhodnutí o nových názvech budoucích zastávek. Ty vzniknou ve Středočeském, Jihočeském a Pardubickém kraji. „Díky výstavbě nových zastávek se železnice přibližuje cestujícím, což má jednoznačně pozitivní následek. Lidé mohou vlaky využít na každodenní dojíždění do škol a zaměstnání nebo využít občasné jízdy za zábavou a výlety,“ hodnotí kladně trend vzniku nových zastávek ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

A kde konkrétně nová nástupní a výstupní místa vzniknou?

Celý článek v PDF

Tramvaj Tango LF2, kterou vyrábí pro Dopravní podnik Ostrava společnost Stadler, získala dosud chybějící průkaz způsobilosti určených technických zařízení elektrických. Ten byl vydán po dodání kompletních podkladů v odpoledních hodinách 7. června 2018. Následující den ráno byl předmětný průkaz převzat zástupcem žadatele. Dopravní podnik Ostrava má tak splněny veškeré podmínky pro oficiální zahájení zkušebního provozu.

I nadále musí být dodrženy podmínky zkušebního provozu, z nichž některé jsou uvedeny v příloze této tiskové zprávy.

Každé nové drážní vozidlo, které je uváděno nejen na český trh, musí projít řádným schvalovacím procesem. Ten ve finále může trvat i řadu měsíců. Platí to jak pro železniční, tak i tramvajová, trolejbusová, speciální vozidla a vozidla lanové dráhy.

Celý článek v PDF.