Ve dnech 10. - 12. dubna 2018 proběhl v chorvatském Dubrovníku první evropský summit o bezpečnosti železnic. Summit pořádala agentura ERA ve spolupráci s Evropskou komisí a primárně byl zaměřen na zvyšování firemní kultury v oblasti bezpečnosti. Dále přítomní zástupci organizací, mezi nimiž nechyběli ani pracovníci Drážního úřadu v čele s ředitelem sekce provozně-technické Ondřejem Fantou, podepsali Evropskou deklaraci o bezpečnosti železniční kultury. Deklarace má za cíl zlepšit podporu a spolupráci v segmentu bezpečnosti, jakož i zvyšovat a pozitivně působit na kulturu bezpečnosti v jednotlivých organizacích.

Summit

S loňskou dubnovou novelou zákona o dráhách přibyla Drážnímu úřadu zbrusu nová povinnost. Tou je oznamování Drážní inspekci, jaká opatření Drážní úřad přijal v souvislosti se závěrečnými zprávami mimořádných událostí, která obsahují bezpečnostní doporučení. Taková sdělení musí být postoupena ve lhůtě 12 měsíců od zveřejnění příslušné závěrečné zprávy mimořádné události.

Celý článek v PDF.

Zájem o povolání strojvedoucího je stále aktuální, získat licenci strojvedoucího se pokusilo vloni několik stovek osob. Rozrostla se také skupina strojvůdkyň, nyní jich koleje brázdí 41. I přesto, že je v posledních letech u mladší generace o povolání zájem, vysoký věk nadále vládne touto profesí. Vyplývá to ze statistik Drážního úřadu, který žadatele o licence přezkušuje a zároveň v úspěšných případech tyto licence uděluje.

Celý článek v PDF.

Sdělujeme tímto, že po dohodě s Ministerstvem dopravy (vyjádřené dopisem ze dne 14. 9. 2017, čj.: 16/2017-130-PRP/2) dochází ke zjednodušení procesu oznamování změn v úředním povolení provozování dráhy.

Při změně statutárního orgánu provozovatele dráhy stačí tuto změnu pouze oznámit bez nutnosti podat novu žádost o změnu příslušného povolení.

Toto neplatí v těch případech, ve kterých dochází ke změně osoby odborně způsobilé pro provozování dráhy. U ostatních změn údajů uvedených v úředním povolení je nutné nadále žádat o tyto změny.

 

Ing. Jan Lehovec
Ředitel odboru bezpečnosti a licencí

Celý článek v PDF.

V úterý 6. února 2018 proběhlo v Drážďanech další jednací kolo ohledně nového železničního spojení mezi Prahou a saskými Drážďany. Součástí tohoto nového projektu železničního spojení je i výstavba přeshraničního tunelu. Na pracovním setkání se řešil mj. především návrh technického řešení styku proudových soustav. Za Drážní úřad se zúčastnil jednání ředitel sekce stavební Martin Roedl. Další setkání by mělo proběhnout na jaře na české půdě.

I když veřejnost nesmí bez řádného povolení vstupovat do kolejiště, stále se najdou tací, kteří si z kolejí dělají veřejnou stezku. Drážní úřad vloni řešil přes 400 přestupků, ve kterých si jedinci počínali nezodpovědně a ohrožovali tím bezpečnost svou i železničního provozu.

Celý článek v PDF.

Drážní úřad rozhodl o nových názvech zastávek v obci Dýšina, která se nachází v Plzeňském kraji. Současná zastávka se přejmenuje, v souvislosti s modernizací tratě mezi Plzní a Rokycany vznikne zastávka zcela nová.

Celý článek v PDF.

Dne 24. listopadu 2017 bylo na Pražském hradu vyhlášeno sto nejlepších organizací České republiky, tzv. TOP 100. Mezi nejúspěšnější se poprvé v historii zařadil i Drážní úřad, který obsadil celkovou 98. pozici. Soutěž pořádá Pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius. Cílem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2017” je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Více informací naleznete na www.comenius.cz.

Top100 Top100 spolecne

Fotografie ze semináře, který jsme pro dopravce, provozovatele drah a majitele nákladních vozů uskutečnili 29. listopadu, naleznete na Facebooku našeho úřadu. Probíraná témata pak naleznete zde.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ DÚ

Drážní úřad pořádá seminář určený pro provozovatele drážní dopravy, provozovatele drah a držitele nákladních vozů. Od 9:00 hodin do 12:00 hodin proběhne v pořadí již 5. jednání národní implementace TAF a TAP. Následovat bude seminář a diskuzní fórum určené zejména pro dopravce.

KDY A KDE:

listopadu 2017 v zasedacím sále Ministerstva dopravy (místnost č. 80 v 1. suterénu).

PROGRAM:

Dopolední blok

09:00 - 09:05 Zahájení

09:05 - 09:55 Informace o implementaci TAF TSI pro držitele nákladních vozů, nákladní dopravce a IM

10:00 - 10:55 Informace o implementaci TAF TSI pro nákladní dopravce

11:00 - 11:55 Informace o implementaci TAP TSI pro osobní dopravce

Odpolední blok

12:15 - 15:00 Seminář Drážního úřadu:

a) novinky v hlášesní změn průkazů způsobilosti UTZ a úředních povolení na vlečce;

b) náležitosti vydávání a užívání Osvědčení strojvedoucího (uvádění znalosti infrastruktury, apod.);

c) informace o jednotném registru osvědčení strojvedoucího, který bude spuštěn od 1. 1. 2018;

d) vydávání osvědčení dopravce "B" na Slovensku;

e) představení implementačního plánu;

f) problematika schvalování "zahraničních" vozidel z pohledu legislativy.