Drážní úřad vydal ke dni 1.2.2019 metodický pokyn pro provádění zkoušek kompatibility, schvalování a uvádění do provozu vozidel vybavených zabezpečovacím systémem ETCS.

Drážní úřad v pátek 7. 12. 2018 v 15:50 hodin povolil provoz v severním tubusu Ejpovického tunelu. Již 15. listopadu byla uvedena do zkušebního provozu jižní část tunelu. Stejně jako jižní tubus, i tento bude v režimu zkušebního provozu až do 31. 12. 2019.

 

V minulých týdnech byly úřadem schváleny nové názvy budoucích zastávek. Výstavba zastávek je výsledkem shody mezi obcemi, krajem a Správou železniční dopravní cesty. Všechna budoucí nástupní místa leží na tratích v Ústeckém kraji.

Celý článek ve formátu PDF

V období vánočních svátků budou úřední hodiny podatelny upraveny následujícím způsobem:

Od 21.12.2018 do 31.12.2018 > 7.30 - 12.30

Drážní úřad připravuje na pátek 7. prosince 2018 v pořadí 7. jednání národní implementace TAF a TAP. Seminář určený pro provozovatele drážní dopravy, provozovatele drah a držitelé nákladních vozů se uskuteční jako vždy na půdě Ministerstva dopravy (Místnost 1S/80 Zasedací sál).

 

Program jednání:

09:15 - 09:20 Zahájení

09:20 - 10:15 Informace o implementaci TAF TSI pro nákladní dopravce

10:30 - 11:30 Informace o implementaci TAP TSI pro osobní dopravce

 

12:00 - 15:00 Seminář Drážního úřadu:

a) Problematika uznávání zkoušejících strojvedoucí;
b) Způsobilost vozidel pro provoz v ČR;
c) Problematika práv cestujících a stížnosti na postup dopravce;
g) Diskuse účastníků semináře se zaměstnanci DÚ v rozsahu činnosti Drážního úřadu.

 

Účast na dopoledním bloku doporučujeme kontaktním osobám pro implementaci TAF/TAP TSI.

Drážní úřad dnes v 15:50 hodin povolil provoz v jižním tubusu Ejpovického tunelu, který je součástí přeložky tratě mezi Plzní a Rokycany.

Výstavba nového úseku probíhala v rámci modernizace III. železničního tranzitního koridoru. Zkušební provoz je povolen do 31. prosince 2019. Z důvodu náročnosti kontrolního procesu byly kontroly rozloženy do dvou dnů - první část byla zkontrolována již v úterý 13. listopadu, další část prošla obhlídkou ve čtvrtek 15. listopadu.

Severní tubus našeho dosud nejdelšího železničního tunelu v Česku závěrečná kontrolní prohlídka teprve čeká.

Drážní úřad každým rokem zpracovává zprávu o stavu bezpečnosti na železničních dráhách. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme do Evropské železniční agentury zaslali dokument se stavem za rok 2017. Výroční zpráva byla sestavena mimo jiné i na základě podkladů provozovatelů drah a dopravců. Seznámit se s ní lze na webových stránkách úřadu.

Celý článek ve formátu PDF