Drážní úřad uveřejnil plán státních dozorů se zaměřením na povinnosti dopravců ve vztahu k osvědčení dopravce a systému bezpečnosti na rok 2022

Drážní úřad jako vnitrostátní bezpečnostní orgán ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 provádí výkon státního dozoru.

 

 Přehled právnických osob, u kterých bude proveden výkon státního dozoru v průběhu roku 2022.

 

 Údaje uvedené v plánu jsou orientační a v průběhu roku se mohou změnit a doplňovat. Drážní úřad bude výkon státního dozoru u konkrétního subjektu oznamovat s dostatečným předstihem ve smyslu zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění.

Přejeme Vám klidné Vánoce a bezstarostnou jízdu rokem 2022

 

PF CZ

Vypsali jsme nové termíny zkoušek strojvedoucích na leden a únor 2022

Prosincové termíny zkoušek strojvedoucích jsou za námi a s novým rokem vypisujeme termíny další – na leden a únor 2022. Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

Žadatelé jsou při zkoušce povinni dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná a ochranná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, resp. krajských hygienických stanic.

Před zahájením zkoušky vyplní všichni žadatelé prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (součástí prohlášení je mj. údaj týkající se očkování či potvrzení o prodělaném onemocnění příp. posledního termínu testu, který nesmí být starší 72 hod. u PCR a 24 hod. u antigenu a jeho výsledek). Vyplněné a zkušební komisi odevzdané čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro připuštění k vlastní zkoušce. Čestné prohlášení naleznete ZDE.

Prodlužování platnosti licencí strojvedoucích – upozornění pro žadatele

Drážní úřad vyřizuje žádosti o prodloužení platnosti stávajících licencí strojvedoucích v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. Doporučujeme proto, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem!

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn ZDE.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

V polovině prosince se uskutečnil první z řady workshopů Drážního úřadu s dopravci.

Cílem prosincového Komunikačního workshopu, který byl organizován ve spolupráci s ŽESNAD.CZ, bylo vytvoření společné komunikační platformy. Byla dohodnuta nová forma spolupráce. První kroky se budou týkat bezpečnostních opatření, která Drážní úřad v případě zjištěného problému adresuje provozovatelům drážní dopravy a infrastruktury. Jednotlivá bezpečnostní doporučení ze závěrečných zpráv šetření mimořádných událostí od Drážní inspekce bude úřad projednávat s expertními skupinami dopravců tak, aby byla prověřena jejich realizovatelnost a aplikovatelnost. Díky tomu by se měla zvýšit rychlost uvádění následně vydaných bezpečnostních opatření do praxe a tím i rychlost integrace bezpečnostních prvků do celého systému železniční dopravy.

Setkání s dopravci

Zaktualizovali jsme přehledy provozovaných a zrušených vleček.

V České republice je aktuálně v provozu 1474 vleček. Jejich počet za uplynulých 26 let poklesl o více než 800. V roce 1995 jich bylo v České republice provozováno celkem 2 322. Pokles jejich počtu se ale v posledních letech zpomaluje. V letošním roce dokonce vznikly dvě úplně nové vlečky – v Nepomuku a Horních Počaplech.

Aktuální seznamy provozovaných a zrušených vleček najdete ZDE

ÚŘEDNÍ DOBA PODATELNY V DOBĚ OD 20.12.2021 do 31.12.2021

urednidoba21

Vyhlašujeme předvánoční facebookovou soutěž

Drážní úřad vyhlašuje facebookovou soutěž o nástěnné kalendáře Drážního úřadu na rok 2022. V předvánoční soutěži rozdáme výhercům ve čtyřech soutěžních kolech 20 nástěnných kalendářů, které odrážejí téma „Moderní vozidla a moderní technologie v drážní dopravě“.

Soutěžte s námi od 2.12. do 27.12.2021!

Více se dozvíte ZDE

Drážní úřad pořádá 13.12.2021 Komunikační workshop s dopravci ve spolupráci s ŽESNAD.CZ

Z DŮVODU AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE PROBĚHNE WORKSHOP ONLINE PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE MS TEAMS.

Přihlášeným účastníkům byl e-mailem rozeslán odkaz na připojení.

Drážní úřad pořádá ve spolupráci se Sdružením železničních nákladních dopravců České republiky Komunikační workshop s dopravci, který se bude konat 13.12.2021 od 10:00 do 14:00 hod. v zasedacím sále Ministerstva dopravy.

 

Cílem plánovaného workshopu je nalézt optimální komunikační cestu k řešení bezpečnostních otázek směrem k dopravcům a zajistit tak zvyšování bezpečnosti na dráze. Drážní úřad vítá proaktivní přístup dopravců.

 

Počet účastníků může být vzhledem ke kapacitě sálu omezen.

Prosíme o registraci zástupce Vaší organizace na níže uvedeném odkazu nejpozději do 6.12.2021.

 

Pozvánka na workshop

Drážní úřad vypracoval formulář k Zachycení požadavků (Requirement Capture)

Drážní úřad na základě požadavku Evropské železniční agentury vypracoval dynamický formulář, který bude možno použít jako důkaz k Zachycení požadavků, které je již součástí jednotného schvalovacího místa pro schvalování vozidel (One-Stop Shop).

Více informací najdete ZDE.

Vypsali jsme nové termíny zkoušek strojvedoucích na listopad a prosinec

Žadatelé jsou při zkoušce povinni dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná a ochranná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, resp. krajských hygienických stanic.

Před zahájením zkoušky vyplní všichni žadatelé prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 (součástí prohlášení je mj. údaj týkající se očkování či potvrzení o prodělaném onemocnění příp. posledního termínu testu, který nesmí být starší 72 hod. u PCR a 24 hod. u antigenu a jeho výsledek). Vyplněné a zkušební komisi odevzdané čestné prohlášení je nutnou podmínkou pro připuštění k vlastní zkoušce. Čestné prohlášení naleznete ZDE.

Aktuální termíny zkoušek všeobecné odborné způsobilosti k získání licence strojvedoucích naleznete ZDE.

Prodlužování platnosti licencí strojvedoucích – upozornění pro žadatele

Drážní úřad vyřizuje žádosti o prodloužení platnosti stávajících licencí strojvedoucích v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. Doporučujeme proto, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem!

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn ZDE.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.