Zrušení termínů zkoušek.

Drážní úřad na základě usnesení vlády č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a v návaznosti na usnesení vlády č. 1375 o přijetí krizového opatření o zákazu volného pohybu osob, 1376 o přijetí krizového opatření a usnesení vlády č. 1379 o přijetí krizového opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů  ruší termíny zkoušek odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení, a to do odvolání.