Drážní úřad vyhlašuje facebookovou soutěž v rámci kampaně "Na dráze bezpečně". V předvánoční soutěži rozdáme výhercům 50 unikátních nástěnných kalendářů na rok 2021 s kresbami známého kreslíře Petra Urbana. Kalendář byl vytvořen v rámci kampaně "Na dráze bezpečně", která se zaměřuje na prevenci úrazů a nehod, které mohou vzniknout nedodržováním pravidel. 12 situací vyobrazuje nebezpečí na dráze či v jejím okolí, která hrozí, když někdo ignoruje zákazy a doporučení. Vtipnou formou také seznamuje se skutečností, že se pod pojmem dráha nemyslí jen železnice, ale také například tramvaje či lanové dráhy. V soutěži musí účastníci splnit soutěžní úkoly, které v následujících 5 týdnech najdou na facebookovém profilu Drážního úřadu. Každý týden vyhlásíme jeden úkol a vylosujeme 10 výherců.

 

Soutěžní pravidla

Soutěžit můžete na https://www.facebook.com/drazni.urad