Drážní úřad k 30.9.2020 uveřejnil výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2019. Tento dokument shrnuje vývoj bezpečnosti železnic v České republice za rok 2019. Zpráva vychází z údajů dopravců a provozovatelů celostátních a regionálních drah a Drážního úřadu. V roce 2019 provozovalo v České republice svou činnost 8 provozovatelů drah a 113 provozovatelů drážní dopravy, což je o 6 více než v roce předchozím. Udržování a zvyšování bezpečnosti provozování jednotlivých drah je posláním Drážního úřadu a ten proto dlouhodobě podporuje stavební aktivity vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu. Se strategickými cíli se můžete seznámit v úvodu této zprávy.

 

Výroční zpráva o bezpečnosti za rok 2019 ve formátu PDF.