Drážní úřad na základě usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 994 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020:

 

  1. Omezuje osobní kontakt zaměstnanců Drážního úřadu s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) takto:
  1. Upřednostňuje se výhradně písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné. Není-li to možné, umožňuje se kontakt s klienty pouze v úředních hodinách stanovených v bodě 2, (upozorňujeme klienty, že doplnění žádostí, předání dokumentací apod. není důvodem pro osobní kontakt se zaměstnancem DÚ, tyto podklady je třeba doplnit prostřednictvím pracovišť podatelen).
  2. Příjem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti se uskutečňuje pouze prostřednictvím pracovišť podatelen. Žádáme klienty, aby v maximální možné míře upřednostňovali elektronická podání (např. prostřednictvím datové schránky).

 

  1. Omezuje rozsah úředních hodin takto:

Den

Úřední hodiny

Pondělí

8.00 – 13.00

Středa

8.00 – 13.00