Na základě usnesení vlády č. 399 o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví k podmínkám činnosti orgánů veřejné moci a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 č.j. MZDR 15757/2020- 3/MIN/KAN o zavedení zvláštních pravidel provozu v orgánech veřejné moci a správních orgánech se s účinností od 20. dubna 2020 otevírací doba podatelny vrací do běžného provozního režimu, tj. po - čt  8:00 - 16:00 hodin, pá 7.30 - 13.30 hodin.
Žádáme klienty, aby:
- upřednostňovali elektronickou komunikaci (datová schránka, el. podání se zaručeným elektronickým podpisem apod.), umožňuje-li to povaha podání, 
- vstupovali do prostor podatelny jednotlivě,
- v prostorách DÚ využili zařízení pro desinfekci rukou
- při pohybu v DÚ dodržovali bezpečnostní pokyny směřující k zamezení šíření nemoci COVID-19.