S cílem snížit riziko šíření nemoci COVID-19, doporučujeme žadatelům:

 

  • aby odložili podání, která nespěchají,
  • jako formu podání upřednostňovat zasílání prostřednictvím datových schránek nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
  • případná osobní jednání projednat s konkrétní osobou předem telefonicky nebo e-mailem,
  • provozní doba podatelny je od 8:00 do 13:00, v pátek do 12:30.