Drážní úřad připravuje na čtvrtek 30. května 2019 v pořadí 8. jednání národní implementace TAF a TAP. Dále zde zazní informace ke změně předpisů v oblasti přepravy nebezpečných věcí či informace o povinnostech dopravců k 30. červnu tohoto roku. Seminář určený pro provozovatele drážní dopravy, provozovatele drah a držitelé nákladních vozů se uskuteční jako vždy na půdě Ministerstva dopravy (Místnost 1S/80 Zasedací sál). Tímto jste srdeční zváni.

 

Program jednání

Dopolední blok
1. Zahájení 9:30
2. Informace o implementaci TAF TSI pro nákladní dopravce: 9:35 - 10:05 (prezentuje Marek Neustadt)
3. Informace o implementaci TAP TSI pro osobní dopravce 10:15 - 10:45 (prezentuje Marek Neustadt)

Přestávka 10:45 - 11:00

4. Změny předpisů v oblasti přepravy nebezpečných věcí (RID) 11:00 - 11:30
5. Povinnosti dopravců stanovené k 30.6. 11:30 - 12:00
6. Analýza zkoušek nových strojvedoucích 12:00 - 12:20

Přestávka na občerstvení 12:20 - 13:00

Odpolední blok

7. Uvádění vozidel vybavených systémem ETCS do provozu 13:00 - 13:30
8. Příprava Drážního úřadu na IV. železniční balíček 13:30 - 14:00
9. Využití virtuální reality při školení strojvedoucích 14:00 - 14:45 (prezentuje Karen Sanders, ředitelka firmy Real Serious Games Pty Ltd (Austrálie), včetně praktické demo ukázky/videa - zajištěno tlumočení do českého jazyka)
10. Diskuzní fórum - náměty, dotazy a odborná diskuze nad různými tématy 14:45 - 15:00