Drážní úřad vydal ke dni 1.2.2019 metodický pokyn pro provádění zkoušek kompatibility, schvalování a uvádění do provozu vozidel vybavených zabezpečovacím systémem ETCS.