Drážní úřad v pátek 7. 12. 2018 v 15:50 hodin povolil provoz v severním tubusu Ejpovického tunelu. Již 15. listopadu byla uvedena do zkušebního provozu jižní část tunelu. Stejně jako jižní tubus, i tento bude v režimu zkušebního provozu až do 31. 12. 2019.