Drážní úřad dnes v 15:50 hodin povolil provoz v jižním tubusu Ejpovického tunelu, který je součástí přeložky tratě mezi Plzní a Rokycany.

Výstavba nového úseku probíhala v rámci modernizace III. železničního tranzitního koridoru. Zkušební provoz je povolen do 31. prosince 2019. Z důvodu náročnosti kontrolního procesu byly kontroly rozloženy do dvou dnů - první část byla zkontrolována již v úterý 13. listopadu, další část prošla obhlídkou ve čtvrtek 15. listopadu.

Severní tubus našeho dosud nejdelšího železničního tunelu v Česku závěrečná kontrolní prohlídka teprve čeká.