Byl vydán nový metodický pokyn k evropskému nařízení č. 402/2013 (společná   bezpečnostní   metoda pro hodnocení a posuzování rizik)