Tramvaj Tango LF2, kterou vyrábí pro Dopravní podnik Ostrava společnost Stadler, získala dosud chybějící průkaz způsobilosti určených technických zařízení elektrických. Ten byl vydán po dodání kompletních podkladů v odpoledních hodinách 7. června 2018. Následující den ráno byl předmětný průkaz převzat zástupcem žadatele. Dopravní podnik Ostrava má tak splněny veškeré podmínky pro oficiální zahájení zkušebního provozu.

I nadále musí být dodrženy podmínky zkušebního provozu, z nichž některé jsou uvedeny v příloze této tiskové zprávy.