Sdělujeme tímto, že po dohodě s Ministerstvem dopravy (vyjádřené dopisem ze dne 14. 9. 2017, čj.: 16/2017-130-PRP/2) dochází ke zjednodušení procesu oznamování změn v úředním povolení provozování dráhy.

Při změně statutárního orgánu provozovatele dráhy stačí tuto změnu pouze oznámit bez nutnosti podat novu žádost o změnu příslušného povolení.

Toto neplatí v těch případech, ve kterých dochází ke změně osoby odborně způsobilé pro provozování dráhy. U ostatních změn údajů uvedených v úředním povolení je nutné nadále žádat o tyto změny.

 

Ing. Jan Lehovec
Ředitel odboru bezpečnosti a licencí

Celý článek v PDF.