POZVÁNKA NA SEMINÁŘ DÚ

Drážní úřad pořádá seminář určený pro provozovatele drážní dopravy, provozovatele drah a držitele nákladních vozů. Od 9:00 hodin do 12:00 hodin proběhne v pořadí již 5. jednání národní implementace TAF a TAP. Následovat bude seminář a diskuzní fórum určené zejména pro dopravce.

KDY A KDE:

listopadu 2017 v zasedacím sále Ministerstva dopravy (místnost č. 80 v 1. suterénu).

PROGRAM:

Dopolední blok

09:00 - 09:05 Zahájení

09:05 - 09:55 Informace o implementaci TAF TSI pro držitele nákladních vozů, nákladní dopravce a IM

10:00 - 10:55 Informace o implementaci TAF TSI pro nákladní dopravce

11:00 - 11:55 Informace o implementaci TAP TSI pro osobní dopravce

Odpolední blok

12:15 - 15:00 Seminář Drážního úřadu:

a) novinky v hlášesní změn průkazů způsobilosti UTZ a úředních povolení na vlečce;

b) náležitosti vydávání a užívání Osvědčení strojvedoucího (uvádění znalosti infrastruktury, apod.);

c) informace o jednotném registru osvědčení strojvedoucího, který bude spuštěn od 1. 1. 2018;

d) vydávání osvědčení dopravce "B" na Slovensku;

e) představení implementačního plánu;

f) problematika schvalování "zahraničních" vozidel z pohledu legislativy.