Drážní úřad obdržel informaci od Ministerstva dopravy, že v souladu s čl. 6 odst. 4 Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27.5.2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii vydalo Ministerstvo dopravy aktualizaci Národního implementačního plánu ERTMS.

Uvedený dokument vstoupil dne 29.8.2017 v platnost a s ohledem na důležitost jeho vliv na dopravce Vám Drážní úřad posílá v příloze tohoto dopisu pro Vaše potřeby.

Pro úplnost uvádíme, že Národní implementační plán ERTMS naleznete zde.