Drážní úřad hostil ve dnech 25. a 26. dubna kolegy ze slovenského Dopravného úradu. V rámci pravidelné spolupráce si čeští a slovenští zástupci úřadů vyměnili aktuální novinky z oblasti svěřené působnosti. Češi informovali své kolegy o základních změnách v pravomocích, které vychází z aktuálních změn zákona o dráhách, účinného od 1. dubna 2017.

Slováci v rámci programu navštívili pražské letiště Václava Havla, kde se mimo jiné setkali a pohovořili s předsedou představensta Aeroholdingu Václavem Řehořem i s ředitelem Úřadu pro civilní letectví Josefem Radou. Seznámili se také s fungováním pražského Centrálního dispečerského pracoviště SŽDC, ze kterého jsou dálkově řízeny železniční tratě v Čechách.

V rámci oboustranného jednání pak byl podrobně diskutován návrh znění kooperační dohody mezi Agenturou EU pro železnice a jednotlivými Národními bezpečnostními orgány (drážními úřady), která bude upravovat vzájemou spolupráci po vstupu 4. železničního balíčku. Diskuze se vedla zejména o možnosti vysílat experty do Agentury pro posuzování národních požadavků při vydávání jednotného osvědčení o bezpečnosti a autorizace vozidel. Dopravný úrad závěrem informoval české kolegy o zjištěních a závadách nalezených při Cross Auditu ze strany zmíněné Agentury.

 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg