Předkládáme tiskovou zprávu ohledně počtu vykonaných státních dozorů a kontrolních prohlídek staveb během prvního pololetí 2016. Celkem bylo provedeno 790 kontrol (373 státních dozorů + 417 kontrolních prohlídek staveb), přičemž bylo nalezeno bez jedné 200 závad. Kontroly proběhly celkem u 101 subjektů. Jako závažné problémy se jeví zarostlá zeleň v těsné blízkosti drah a nedostatečné rozhledové poměry u některých železničních přejezdů.

Celý článek v PDF