Evropská železniční agentura zpracovala tabulky, pro poskytnutí základních informací pro výroční zprávy o bezpečnosti. Výroční zprávu o bezpečnosti předkládá provozovatel dráhy celostátní nebo regionální na základě § 22 odst. 2) písmeno e) a dopravce na dráze celostátní nebo regionální na základě § 35 odst. 2) písmeno g) zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Drážnímu úřadu do 30. června kalendářního roku. Obsah výroční zprávy je uveden ve vyhlášce č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V následujících odkazech jsou k dispozici ke stažení:

tabulka k vyplnění přehledu mimořádných událostí (ve formátu *.xls)
tabulka k vyplnění přehledu mimořádných událostí (ve formátu *.pdf)