Drážní úřad schválil během prvního pololetí 2016 pět nových typů drážních vozidel. Zabýval se a schválil také celkem 42 modernizací. Mezi nejznámější nový schválený typ vozidla lze považovat plně nízkopodlažní tramvaj EVO 1. 

Drážní úřad na základě zákona o dráhách schvaluje nové typy drážních vozidel a také se zabývá schvalováním modernizací těch stávajících. Posuzuje například technickou způsobilost vozidla, kontroluje systém řízení a zabezpečení nebo ověřuje, zda jsou dodrženy všechny požadavky předepsané v evropských a národních technických normách. Platí to pro dráhy železniční, tramvajové, trolejbusové, speciální (metro) a lanové. 

Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě, která obsahuje i přílohu o nově schválených vozidlech.

Celý článek v PDF