Drážní úřad pořádá setkání s železničními dopravci

Drážní úřad dne 29. 11. 2022 pořádá každoroční „Setkání železničních dopravců“.

Setkání se koná v zasedacím sále Ministerstva dopravy v Praze. Zaregistrovat se mohou zvaní hosté z řad dopravců a výrobců kolejových vozidel.

Probírat se budou aktuální témata z oblasti bezpečnostních opatření, ETCS nebo povolování vozidel.

Pozvanka setkani s dopravci 2022