Drážní úřad uveřejnil plán státních dozorů se zaměřením na povinnosti dopravců ve vztahu k osvědčení dopravce a systému bezpečnosti na rok 2022

Drážní úřad jako vnitrostátní bezpečnostní orgán ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 provádí výkon státního dozoru.

 

 Přehled právnických osob, u kterých bude proveden výkon státního dozoru v průběhu roku 2022.

 

 Údaje uvedené v plánu jsou orientační a v průběhu roku se mohou změnit a doplňovat. Drážní úřad bude výkon státního dozoru u konkrétního subjektu oznamovat s dostatečným předstihem ve smyslu zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění.