Obnovené osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy podle evropského nařízení 

Drážní úřad vydal první osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, které bylo nově zpracováno podle nařízení Komise EU 2018/762.

Obnovené osvědčení získala na dalších 5 let společnost KŽC Doprava s.r.o, která provozuje regionální dráhu Česká Kamenice – Kamenický Šenov.

Celý systém bezpečnosti, tedy veškeré vnitřní předpisy, jsou vypracovány podle evropského nařízení, které je v ČR aplikováno od konce října 2020 v návaznosti na zavedení 4. železničního balíčku. První žádost k posouzení podle nových podmínek dorazila na Drážní úřad 17.3.2021. Obnovené osvědčení je platné od 28.6.2021.