Polský dopravce Koleje Ślaskie obdržel od polského drážního úřadu jako první v Polsku jednotné osvědčení o bezpečnosti, které mu mimo jiné umožní provozovat drážní dopravu na území ČR do pohraničních přechodových stanic.

Zajíždění do příhraničních oblastí na základě tohoto jednotného osvědčení umožňuje předběžná dohoda českého a polského úřadu, která bude v nejbližší době nahrazena dohodou o spolupráci mezi ČR a Polskem. Tento postup, který významně zjednodušuje a urychluje proces posouzení osvědčení o bezpečnosti pro dopravce zajíždějící do příhraničních oblastí je aplikován v návaznosti na zavedení 4. železničního balíčku.