Drážní úřad
Dnešní datum: 26. 05. 2016   | Hlavní stránka | Úřední deska | Potřebuji si vyřídit | Odkazy | Kontakty | Basic information |  
  Hlavní nabídka

  Rychlé odkazy
Sekce stavební

Sekce technická

Přeprava nebezpečných věcí (RID)

Svařování a defektoskopie

Odborná způsobilost osob k provádění revizí a zkoušek UTZ

Odborná způsobilost osob k řízení drážních vozidel

Volná místa

Rozšírené vyhledávání

Personalizace

  Basic information
UK flag
Rail Authority
Code of Administrative Procedure - extract
Act on rail systems
Annual report – text
Annual report – details
Annual report – charts
National Safety Rules
Register manufacturer certification bodies

Získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího.

Vydáno dne 04. 03. 2012 (12164 přečtení­)Platí pouze pro strojvedoucí na dráze celostátní – regionální a pro žádosti o změnu a vystavení duplikátu licence!


Metodický pokyn

pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího

 (úplné znění s účinností od 01.03.2012)

 

I.       Úvod

1.      Tento metodický pokyn je určen pro zájemce o získání licence strojvedoucího v souladu s ustanoveními § 46c, § 46d a § 46e zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o drahách“) a vyhlášky č. 16/2012 Sb.o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (dále jen „vyhláška“).

2.      Tento metodický pokyn se nezabývá možností získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce.

3.      Všeobecnou odbornou způsobilost pro získání licence strojvedoucího ověřuje drážní správní úřad, kterým je Drážní úřad.

Celý text metodického pokynu v PDF
Formulář - žádost o ověření všeobecné odborné způsobilosti - RTF
Formulář - potvrzení o absolvování školení - RTF
Žádost o vydání licence - PDF s možností vyplnění
Pokyny pro vyplnění formuláře - PDF

Celý článek | Vytisknout článek

  Novinky
25.05.2016:
29.04.2016:
04.04.2016:
Ing. Jiří Kolář, Ph.D., byl dnem 1.dubna 2016, na základě výběrového řízení, jmenován státním tajemníkem, Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D., vedoucím služebního úřadu – ředitelem Drážního úřadu.

01.12.2015:
Dne 11.11.2015 se konal seminář organizovaný Drážním úřadem. Více než 100 zástupců dopravců, držitelů vozů a manažerů infrastruktury vyslechlo aktuální informace zejména z oblasti TSI TAF, zaměření státních dozorů v rámci vydaných osvědčení dopravce, problematiky vydávání osvědčení strojvedoucích, pokyny k uplatňování nařízení Komise (EU) č. 402/2013 a nejčastější závady při kontrolách přepravy nebezpečných věcí. Prezentace si můžete stáhnout zde. Další seminář je plánován na konec 1. kvartálu 2016.

03.11.2015:

Portál veřejné správy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo dopravy

Drážní inspekce

(c) 2014 Drážní úřad    Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS