Drážní úřad
Dnešní datum: 02. 07. 2016   | Hlavní stránka | Úřední deska | Potřebuji si vyřídit | Odkazy | Kontakty | Basic information |  
  Hlavní nabídka

  Rychlé odkazy
Sekce stavební

Sekce technická

Přeprava nebezpečných věcí (RID)

Svařování a defektoskopie

Odborná způsobilost osob k provádění revizí a zkoušek UTZ

Odborná způsobilost osob k řízení drážních vozidel

Volná místa

Rozšírené vyhledávání

Personalizace

  Basic information
UK flag
Rail Authority
Code of Administrative Procedure - extract
Act on rail systems
Annual report – text
Annual report – details
Annual report – charts
National Safety Rules
Register manufacturer certification bodies

Získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího.

Vydáno dne 04. 03. 2012 (12622 přečtení­)Platí pouze pro strojvedoucí na dráze celostátní – regionální a pro žádosti o změnu a vystavení duplikátu licence!


Metodický pokyn

pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího

 (úplné znění s účinností od 01.03.2012)

 

I.       Úvod

1.      Tento metodický pokyn je určen pro zájemce o získání licence strojvedoucího v souladu s ustanoveními § 46c, § 46d a § 46e zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o drahách“) a vyhlášky č. 16/2012 Sb.o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (dále jen „vyhláška“).

2.      Tento metodický pokyn se nezabývá možností získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce.

3.      Všeobecnou odbornou způsobilost pro získání licence strojvedoucího ověřuje drážní správní úřad, kterým je Drážní úřad.

Celý text metodického pokynu v PDF
Formulář - žádost o ověření všeobecné odborné způsobilosti - RTF
Formulář - potvrzení o absolvování školení - RTF
Žádost o vydání licence - PDF s možností vyplnění
Pokyny pro vyplnění formuláře - PDF

Celý článek | Vytisknout článek

  Novinky
27.06.2016:
25.05.2016:
29.04.2016:
04.04.2016:
Ing. Jiří Kolář, Ph.D., byl dnem 1.dubna 2016, na základě výběrového řízení, jmenován státním tajemníkem, Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D., vedoucím služebního úřadu – ředitelem Drážního úřadu.

01.12.2015:
Dne 11.11.2015 se konal seminář organizovaný Drážním úřadem. Více než 100 zástupců dopravců, držitelů vozů a manažerů infrastruktury vyslechlo aktuální informace zejména z oblasti TSI TAF, zaměření státních dozorů v rámci vydaných osvědčení dopravce, problematiky vydávání osvědčení strojvedoucích, pokyny k uplatňování nařízení Komise (EU) č. 402/2013 a nejčastější závady při kontrolách přepravy nebezpečných věcí. Prezentace si můžete stáhnout zde. Další seminář je plánován na konec 1. kvartálu 2016.

Portál veřejné správy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo dopravy

Drážní inspekce

(c) 2014 Drážní úřad    Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS